top of page
Low Res Soft Tissue on male shoulder.jpg

InterX Terapi

Hva er InterX?

InterX er relativt nytt for mange i Norge, men på verdensbasis har den eksistert i godt over 15 år, utviklet av NASA og det finnes mye god dokumentasjon.

 

InterX ble utviklet med tanke på at astronauter skulle ha noe med seg ut på oppdrag, som kunne hjelpe raskt dersom de skulle få plager mens de var ute i rommet.

 

Mange tenker med en gang på «sånn tens» som man får hos fysioterapeuten når de hører om InterX og neurostimulering. Det er gjort en studie på nettopp dette, som også viser at InterX har en helt annen effekt, og kan ikke sammenlignes. InterX er et unikt apparat som det ikke finnes lignende varianter av på markedet.

 

Selv om annen neurostimulering også sender elektriske impulser i kroppen, oppnår InterX resultater gjennom en tilnærming som er svært forskjellig fra konvensjonell neurostimulering.

Marianne_Headshot_edited.jpg

Hvorfor er InterX unik?

Skanne området:
InterX identifiserer og behandler svært spesifikke områder med lav impedanse (motstand). Dette er hudområder hvor nerveender viser respons på skade eller smerte, slik at stimuleringen leveres nøyaktig der hvor kroppen trenger den. Dette er ikke alltid der smerten er, så det er en stor fordel å kunne skanne området med InterX for å identifisere disse punktene.

Den høye tetthetsstrømmen (Target):
Den høye amplitude, kort impulsbreddede, dynamiske bølgeformen fremkaller en større respons fra kroppen enn annen elektrisk stimulering. InterX har tett adskilte elektroder, noe som betyr at strømmen har veldig høy tetthet og er veldig spesifikk, og ikke begrenset av muskelkontraksjon. Det antas at dette stimulerer en nevropeptid / cytokinkaskade som antas å skape en lengre varig effekt. Sentralnervesvarresponser blir også ofte observert.

Den interaktive bølgeformen:
Parameterne til hver enkelt impuls styres av vevets elektrofysiologi. Bølgeformen endres hele tiden ettersom kroppen reagerer på stimulering og smertelindring. Dette hindrer kroppen i å bli vant med stimuleringen, noe som gjør den mer effektiv. Det betyr også at det ikke er behov for å bruke kontakt gele.

InterX brukes ved

- Akutt og kronisk smerte
- Betennelsestilstander
- Øke bevegelighet

- Neuropatisk og nociceptiv smerte

- Redusere rehabiliteringstid fra sportsskader og annen akutt traume

- Muskelavslappende, redusere muskelkramper og spasmer

- Prolaps

Hvordan foregår behandlingen?

Behandlingen vil være på huden av det involverte området, og ofte ikke-involverte områder på motsatt side av kroppen eller ryggen. En utdannet terapeut bruker apparatet direkte på huden eller via forskjellige typer elektroder.

 

Apparatet kan holdes på spesifikke punkter eller flyttes langs huden i glidende bevegelser, avhengig av valgt behandlingsmodus. Fornemmelsen pasienten kan føle er lett prikkende eller vibrerende følelse, eller det kan føles som en stikkende eller fin "needling" -følelse. Noen mennesker er mer sensitive enn andre til neurostimulering. Måten kroppen din reagerer på, kan være forskjellig fra en annen person. Det kan være at personer som er svært følsomme for nevro-stimulering, kan oppleve noe midlertidig stølhet/ømhet etter behandlingen, som regel dagen etter. 

 

Antallet behandlinger som trengs, vil avhenge av tilstanden din og hvor lenge du har hatt problemet. Ofte føler pasientene lindring etter 1 - 3 behandlinger, men komplekse langvarige forhold kan kreve mer innsats.

 

InterX kan brukes uavhengig som en full behandling eller under bevegelse /aktivitet for å oppnå de beste resultatene. Behandlingen tilpasses pasientens behov.

 

Antall besøk og behandlingsvarighet er sterkt avhengig av kompleksiteten til pasientens medisinske historie og tilstand, og om InterX brukes uavhengig eller samtidig med annen behandling, for eksempel kiropraktikk, akupunktur, fysioterapi. InterX er en fin kombinasjon til annen behandling!

 

Lengden på behandlingen avhenger av om det er en akutt eller kronisk tilstand, samt hvor store områder som er affisert.

 

Når behandlingen er påbegynt, er det viktig å fullføre det fullstendige, anbefalte behandlingsforløpet for å oppleve optimal lindring av symptomer. Neurostimulering aktiverer en fysisk respons, noe som kan øke følelsen av smerte i noen timer. Overholdelse av hele behandlingsforløpet vil minimere symptomer som en pasient kan oppleve i løpet av den naturlige helbredelsesprosessen.

 

Som andre typer strømbehandling er det noen pasientgrupper som ikke skal ha denne type behandling.

Disse er: 

  • Om du er gravid

  • Om du har pacemaker

  • Om du har Epilepsi

  • Dersom du har aktiv kreft

fjellkjede

Pasienterfaringer

Lisbeth Haug, 67 år

Ankelbrudd - Rehabilitering

Jeg var uheldig og brakk ankelen i september 2015. Den ble operert to ganger, og jeg har hele denne tiden brukt rullestol som avlastning på grunn av smerter. Smertene har vært der i hele foten disse to årene. Jeg begynte hos Marianne i begynnelsen av September. Det var smerter behandlings dagen, dag to var det mye bedre. I dag etter fire behandlinger med InterX terapi har situasjonen forandret seg. Jeg er smertefri dagen jeg får behandling, og påfølgende dager. Denne fine effekten er jeg takknemlig for. Jeg skal nå gå hos Marianne en gang i uken en stund

bottom of page